Registreer

Tot de leden behoren:

Vendeliers

Tot "De Witte Ploeg" behoren in de eerste plaats de vendeliers. "De vendelier met zijn vendel is de trots en sieraad van de schutterij. Of de schutterij alleen door het dorp trekt of met anderen samen zich presenteert op één of andere bijeenkomst, altijd blijft het oog geboeid door het fiere vaandel met zijn prachtige kleuren en afbeeldingen", aldus de oud-voorzitter van de Gelderse Federatie van Schuttersgilden en Schutterijen St. Hubertus, de heer Tomesen.

De vendeliers vormen de grootste groep binnen de afdeling. Bij de Schutterij "Gijsbrecht van Aemstel" zijn op dit moment 10 seniorvendeliers en 11 aspirant/jeugdvendeliers actief. Tot de seniorvendeliers behoren Gerwin de Beijer, Henk Casterop, Stefan Claassen, Hans van 't Hullenaar, Martin Jansen, Marcellino Kummeling, Rob Peters, Rob Rikken, Pieter Wissing en Wilco Witjes.

Tot de jeugdvendeliers behoren: Bjorn Derksen, Luuk Peters, Sven Peters, Nick Vetsuypens, Sverre Witjes en Kjeld Witjes.

Tot de aspirant vendeliers behoren: Gijs Feijen, Job Milder, Jip Roelofs, Bas Schaars, Hes Vermaas.

Terug naar boven

Kapitein

De kapitein van de Schutterij is Rick Bouwman. Hij heeft de algehele leiding binnen de Schutterij en hij is tevens het eerste aanspreekpunt. Door het geven van diverse commando's doen de schutters precies dat wat hij beveelt.

De kapitein is te herkennen aan de gele sjerp om zijn schutterspak, aan de rode veer, die naast de witte, op zijn hoed zit en aan zijn sabel, die hij altijd bij zich draagt.

Terug naar boven

Sectiecommandanten

De kapitein wordt geassisteerd door de sectiecommandanten. Wanneer de kapitein afwezig is, neemt één van de sectiecommandanten de functie over. De sectiecommandant is te herkennen aan zijn schutterspak met daarbij een sabel, die hij (net als de kapitein) altijd bij zich draagt.

De naam "sectiecommandant" stamt uit de tijd dat de Doornenburgse schutters onderverdeeld waren in diverse secties. Vroeger werden er, voordat de schutterij uittrok naar een evenement, appèls in het Schuttersgebouw gehouden om te controleren of dat alle schutters aanwezig waren. Doordat er zoveel Doornenburgers lid waren, was het voor de kapitein onmogelijk om alle namen van de leden op te lezen om te controleren of ze aanwezig waren. Besloten werd toen om de schutters onder te verdelen in verschillende secties. Er ontstonden toen 7 secties met ieder een eigen commandant. Tijdens de appèls controleerden de sectiecommandanten of de leden van hun sectie present waren. Toen de appèls afgeschaft werden, verloren de 7 sectiecommandanten hun oorspronkelijk functie. Het sectiesysteem wordt nog wel gehanteerd. Op dit moment bezit de Schutterij vier sectiecommandanten. Dat zijn Henk Bouwman, Jan Casterop, Erik Feijen, Wouter Teunissen, Geert Vermeulen en Stefan Viergever.

Terug naar boven

Vaandeldrager& Piekaniers

De vaandeldrager en de twee piekaniers worden ook tot "De Witte Ploeg" gerekend. De vaandeldrager, Henk Witjes, draagt tijdens optochten het vaandel (dit is geen vendel) van de Schutterij mee. Op dat vaandel staat het embleem van de schutterij in zijn oorspronkelijke kleuren (zwart, geel, rood, wit. Deze kleuren zijn ook weer terug te vinden in de schutterspakken). Het vaandel is het meest waardevolle bezit van de schutterij. Het geeft als het ware de identiteit van de schutterij weer. Het vaandel moet dan ook goed bewaakt worden. Dit gebeurt door de twee piekaniers, die altijd aan weerszijden van het vaandel te vinden zijn. De piekaniers dragen elk een piek. Deze pieken lijken op een spies en werden in de Middeleeuwen gebruikt als wapen. De piekaniers van de Schutterij zijn Wim Jansen en Henk Visch. Reserve piekaniers zijn Hans Oostendorp en Jo Witjes.

Terug naar boven

Bielemannen

Na de komst van de kruisboogschutters in 1978 beleefde de Schutterij in 2003 opnieuw een hoogtepunt in haar bestaan. De Doornenburgse Schutterij breidde uit met een nieuw onderdeel: de bielemannen.

Met het Federatief Schuttersevenement in augustus 2002 maakte Doornenburg al kennis met het fenomeen ‘bielemannen’. Bielemannen waren van vroeger uit 'wegbereiders' die met hun bijlen en zagen de versperringen moesten opruimen die mogelijk door vijanden van hun kasteelheer op zijn weg waren geworpen.

Bielemannen bij de hedendaagse schutterijen en schuttergilden meten hun krachten in wedstrijdverband. Ze moeten in een zo snel mogelijke tijd een boomstam doorhakken.

Tijdens dat Federatief Schuttersevenement vonden op het terrein voor de feesttent de bielemanwedstrijden plaats. De belangstelling vanuit het publiek hiervoor was groot. Gerrie Milder, Gerwin Peters, Bart Verhoeven en Theo Vermeulen waren zo onder de indruk dat ze zelf ook bieleman wilden worden en ze klopten aan bij de Schutterij.

Terug naar boven

Instructeur

Bij "De Witte Ploeg" is een instructeur aanwezig om tijdens de repetities de vele vendeliers goede instructies te geven wat betreft het vendelen. De instructeur van "De Witte Ploeg" is Anton de Beijer.

Terug naar boven

Overige leden

Naast alle actieve leden heeft "De Witte Ploeg" ook nog overige leden. Dat zijn Ben Balk, Geert Claassen (tevens contactpersoon), Stef Hendriks, Wim Jans, Wim Knuiman, Jo Leenders, Geert Otters, Gudo Peters, Wim Raaijmakers, Jaap Teering en Geert Wissing.

Om lid te kunnen worden van "De Witte Ploeg", dient de schutter woonachtig in Doornenburg te zijn en dient hij het schutterspak te dragen.

Terug naar boven